17 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 12 خرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 13 خرداد,1398
بازدید: 1612
انتشار نسخه الکترونیکی سالنامه آماری کشور سال1396
انتشار نسخه الکترونیکی سالنامه آماری کشور سال1396

سالنامه آماری کشور سال 1396 حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری موجود درزمینه های اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی کشور است.

سالنامه آماری کشور حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری موجود درزمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی شامل جمعیت، نیروی انسانی ، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت وگاز، صنعت، آب وبرق، ساختمان ومسکن، آموزش، بهداشت ودرمان، فرهنگ وگردشگری، شاخص های قیمت، هزینه و درآمدخانوار،امور سیاسی و ... می باشد که در قالب ٢٥ فصل تهیه شده است. اطلاعات نشریه فوق در قالب جداول آماری به همراه نقشه ونمودار وبه دو زبان فارسی وانگلیسی منتشر می شود. اطلاعا ت بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است .

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی سالنامه آماری کشور سال1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت