17 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 11 خرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 11 خرداد,1398
بازدید: 1334
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور فصل زمستان 1397
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور فصل زمستان 1397

در زمستان سال 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 416589 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 96 معادل 150/1 درصد افزايش داشته است.


قيمت فروش يك كيلوگرم ذرت دانه‌اي در زمستان سال 1397 در كل كشور 17991 ريال بوده است، كه استان هرمزگان با 20000 ريال بيشترين و استان كرمان با 11400 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 96، معادل 0/4 درصد كاهش داشته است.

در زمستان سال 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم گوجه ‌فرنگي در كل كشور 21323 ريال بوده است. استان مركزي با 56364 ريال بالاترين و استان بوشهر با 18611 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 96 معادل 220/7 درصد افزايش داشته است.

در زمستان سال 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور 35626 ريال بوده است. استان هرمزگان با 48008 ريال بالاترين قيمت و استان سيستان و بلوچستان با 18088 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته­‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل 280/9 درصد افزايش داشته است.

در زمستان سال 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم پرتقال در كل كشور برابر 21383 ريال بوده است. استان هرمزگان با 39576 ريال بالاترين و استان‌ مازندران با 13950 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته­ اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به زمستان سال قبل معادل 87/2 درصد افزايش داشته است.

در زمستان سال 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 416589 ريال بوده است. استان سيستان و بلوچستان با 473736 ريال بالاترين و استان كهگيلويه و بويراحمد با 316753 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته­‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 96 معادل 150/1 درصد افزايش داشته است.

در زمستان سال 1397 قيمت فروش گاو پرواري كمتر از دو سال زنده در كل كشور از قرار هر كيلو 359033 ريال بوده است. استان تهران با 418935 ريال بيشترين و استان‌ البرز با 243741 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته­‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 96 معادل 152/7 درصد افزايش يافته است.

در زمستان سال 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو چرخ نشده در كل كشور 19383 ريال بوده است كه نسبت به فصل مشابه سال 96 معادل 59/4 درصد افزايش داشته است. استان بوشهر با 33317 ريال بالاترين و استان آذربايجان غربي با 15377 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور فصل زمستان 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت