30 شهریور 1398
En | 
زمان انتشار: 07 خرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 08 خرداد,1398
بازدید: 1241
گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل زمستان 1397
گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل زمستان 1397

شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 47.8 درصد افزايش يافته است.

چکیده

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای 100=1390) در فصل زمستان  سال 1397 برابر با 368.5 بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 60.5 درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 47.8 درصد افزايش يافته است.

 

شاخص زراعت و باغداری

 • شاخص "زراعت و باغداری" در فصل زمستان  سال 1397 برابر با 316.9 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 42.0 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل 45.4 درصد افزایش می‌باشد.
 • شاخص گروه "غلات" در فصل زمستان  سال 1397 برابر با 431.5 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 70.5 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  28.6 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در فصل زمستان  سال 1397 برابر با 232.8 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.4 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 54.4 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "سبزیجات" در فصل زمستان  سال 1397 برابر با 460.2 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 104.7 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 51.8 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "موادخام طبقه بندی نشده" در فصل زمستان  سال 1397 برابر با 265.9 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 29.3 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 34.2 درصد افزايش می باشد.

شاخص دامداری سنتی

 • شاخص "دامداری سنتی" در فصل زمستان  سال 1397 برابر با 479.5 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 96.9 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  53.0 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله " در فصل زمستان  سال 1397 برابر با 558.8 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 138.6 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 71.9 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل زمستان  سال 1397 برابر با 481.1 است که نسبت به فصل مشابه سال 104.4 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 56.2 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "گوسفند و بره" در فصل زمستان  سال 1397 برابر با 565.8 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 137.6 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 73.4 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در فصل زمستان  سال 1397 برابر با 371.3 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.8 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 26.6 درصد افزایش می‌باشد.

براي مشاهده متن كامل خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
 • گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل زمستان 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت