02 اسفند 1398
En | 
زمان انتشار: 31 اردیبهشت 1398
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 31 اردیبهشت,1398
بازدید: 1483
شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور  سال 1397  (100=1390)
شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور سال 1397 (100=1390)

شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در فصل بهار به عدد 264.06 رسید که نسبت به فصل قبل 2.87 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.61 درصد افزایش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در سال 1397 به عدد 371.18 رسید که نسبت به سال قبل 52.48 درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش شاخص محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در این سال نسبت به سال قبل مربوط به قلم "گاو حذفی شیری" (47/75 درصد) و کمترین افزایش مربوط به "کود" (23.98 درصد) بوده است.

شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در فصل بهار به عدد 264.06 رسید که نسبت به فصل قبل 2.87 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.61 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به قلم "گاو تلیسه " (15.79 درصد) و کمترین افزایش مربوط به شیر (1.34 درصد) بوده است.

شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در فصل تابستان به عدد 332.99 رسید که نسبت به فصل قبل 26.10 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 40.31 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به"گوساله پرواری" (33.14 درصد) و کمترین افزایش مربوط به "کود" (1.03 درصد) بوده است.

شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در فصل پاییز به عدد 406.57 رسید که نسبت به فصل قبل 22.08 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 63.10 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به "گاو تلیسه " (31.18 درصد) و کمترین افزایش مربوط به "گاو نر داشتی"  (2.15 درصد) بوده است.

شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در فصل زمستان به عدد 481.11 رسید که نسبت به فصل قبل 18.34 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 87.42 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش مربوط به "گوساله پرواری" (40.71 درصد) و کمترین افزایش مربوط به " شیر" (4.58 درصد) بوده است.

شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي در استانهای خوزستان و کهگیلویه وبویر احمد به ترتیب با 70.62 و 68.76 درصد بیشترین افزایش را نسبت به سال قبل داشته اند.

براي مشاهده متن كامل خبر  به فايل پيوست مراجعه كنيد.

 

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور  سال 1397  (100=1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت