01 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 29 اردیبهشت,1398
بازدید: 3090
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم 1397
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم 1397

بيش‌ترين کاهش كرايه‌ي ساعتي مربوط به «جرثقيل خودرو چرخ لاستيكي حدود 15 تن با راننده» با 1/6 درصد و بيش‌ترين افزايش در متوسط كرايه‌‌ی ساعتي مربوط به «دامپر3 تن هيدروليكي با راننده» و «غلتك استاتيك چرخ آهني حدود 6 تا 8 تن با راننده» با 14/6 درصد نسبت به دوره­ ي‌ قبل بوده است.

طرح آمارگيري از كرايهي‌ ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني از سال 1365 به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استـان تهران اجرا مي‌شود.

در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به كرايهي ساعتي انواع ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‏هاي عمراني (60 مورد)، با ارسال پرسشنامه‌ها‌ي مربوط از طريق رايانامه به پيمانكاري‏هاي مجري طرح‏هاي عمراني در استان تهران، جمع‌آوري مي‏ شود. اين طرح در بهمن ماه سال 1397 براي جمع ‏آوري اطلاعات مربوط به نيمهي‌ دوم همان سال اجرا شده است.

در مقايسه‌ي تمامي60 قلم مورد آمارگيري اين دوره، بيش‌ترين کاهش كرايه‌ي ساعتي مربوط به «جرثقيل خودرو چرخ لاستيكي حدود 15 تن با راننده» با 1/6 درصد و بيش‌ترين افزايش در متوسط كرايه‌‌ی ساعتي مربوط به «دامپر3 تن هيدروليكي با راننده» و «غلتك استاتيك چرخ آهني حدود 6 تا 8 تن با راننده» با 14/6 درصد نسبت به دوره­ ي‌ قبل بوده است.

همچنين، مقايسه‌ي متوسط كرايهي ساعتي در اين دوره با دوره‌ی مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه كمترين افزايش كرايهي ساعتي مربوط به «جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 40 تن با راننده » با 0/1 درصد و بيش‌ترين افزايش كرايه‌ي ساعتي مربوط به «دامپر3 تن هيدروليكي با راننده» با 31/8 درصد بوده است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت