31 فروردین 1400
En | 
زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 29 اردیبهشت,1398
بازدید: 1060
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه دوم 1397
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه دوم 1397

«راننده‌ي درجه‌ي يك جرثقيل» با 12/7 درصد دارای بيش‌ترين ‌افزايش در متوسط دستمزد ساعتي نسبت به دوره‌ي قبل بوده‌است.

طرح آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني از سال 1365 به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران  اجرا مي‌شود.

در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتي نيرو‌هاي انساني شاغل در طرح‏هاي عمراني (109 مورد) با ارسال پرسشنامه‌ي مربوط از طريق رايانامه به تعدادي از پيمانكاري‏هاي نمونه‌ي مجري طرح‏هاي عمراني در سطح استان تهران جمع‏ آوري مي‏شود. اين طرح در بهمن ماه سال 1397 براي جمع‏ آوري اطلاعات مربوط به نيمه‌ي دوم همان سال اجرا شده است.

براساس نتايج حاصل از اين آمارگيري، متوسط دستمزد ساعتي برخي از نيروهاي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني درنيمه‌ي دوم 1397 و تغييرات آن نسبت به دوره‌ي قبل و دوره‌ي مشابه سال قبل  ارایهمي‌شود:در بين تمامي اقلام مورد آمارگيري، «راننده‌ي درجه‌ي يك جرثقيل» با 12/7 درصد دارای بيش‌ترين ‌افزايش و «بناي سنگ‌چين درجه‌ي دو» و «نقاش درجه‌ي دو ساختمان» با 0/1 درصد، داراي كمترين افزايش در متوسط دستمزد ساعتي نسبت به دوره‌ي قبل بوده‌اند.

 همچنين، مقايسه‌ي متوسط دستمزد ساعتي در اين دوره با دوره‌ي مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش دستمزد ساعتي مربوط به «راننده‌ي ماشين‌هاي سبك- سواري» با 30/1 درصد و كمترين افزايش دستمزد ساعتي مربوط به «سنگ‌تراش درجه‌ي دو» با 9/5 درصد بوده است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه دوم 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت