31 فروردین 1400
En | 
زمان انتشار: 28 اردیبهشت 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 28 اردیبهشت,1398
بازدید: 648
گزارش متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي  زمستان 1397
گزارش متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي زمستان 1397

در زمستان سال 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 416589 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 96 معادل 150/1 درصد افزايش داشته است.


قيمت فروش يك كيلوگرم ذرت دانه‌اي در زمستان سال 1397 در كل كشور 17991 ريال بوده است اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 96، معادل 0/4 درصد كاهش داشته است.

در زمستان سال 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور 35626 ريال  بوده است. استان هرمزگان با 48008 ريال بالاترين قيمت و استان سيستان و بلوچستان با 18088 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل 280/9 درصد افزايش داشته است.

در زمستان سال 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 416589 ريال بوده است. استان سيستان و بلوچستان با 473736 ريال بالاترين و استان كهگيلويه و بويراحمد با 316753 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 96 معادل 150/1 درصد افزايش داشته است.

در زمستان سال 1397 قيمت فروش گاو پرواري كمتر از دو سال زنده در كل كشور از قرار هر كيلو 359033 ريال بوده است. استان تهران با 418935 ريال بيشترين و استان‌ البرز با 243741 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال 96 معادل 152/7 درصد افزايش يافته است.

در زمستان سال 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند چرخ نشده در كل كشور 52846 ريال بوده است كه نسبت به فصل مشابه سال96 افزايش 24/5 درصدي داشته است. استان آذربايجان شرقي با 57564 ريال بالاترين و استان سيستان و بلوچستان با 21069 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • گزارش متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي  زمستان 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت