18 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 21 اردیبهشت 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 21 اردیبهشت,1398
بازدید: 813
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه شاخص های جمعیت وسلامت ایران سال1395
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه شاخص های جمعیت وسلامت ایران سال1395
نشریه حاضر در هفت بخش تهیه شده است. در بخش اول تعداد جمعیت در سال 1395 و آینده نگری آن را در سال 1405 ارائه می­شود. بخش دوم، اطلاعات مربوط به خانوار در سال 1395 و آینده­نگری آن را در سال 1405 به نمایش می­گذارد. بخش سوم ساختار سنی و جنسی جمعیت در سال 1395، بخش چهارم وضع زناشویی، بخش پنجم شاخص­هاي باروري، بخش ششم شاخص­هاي مرگ و مير و در بخش هفتم شاخص­های مهاجرت ارائه شده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نشریه شاخص های جمعیت وسلامت ایران سال1395
فایلهای پیوست
طراحی سایت