14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 21 اردیبهشت 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 21 اردیبهشت,1398
بازدید: 558
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران زمستان 1397
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران زمستان 1397

افزایش 142/8 درصدی قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي، افزایش 81/7 درصدی قيمت فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني و افزایش 21/7 درصدي متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه‎ي سه‌ درصد وديعه‎ي پرداختي برای اجاره‎ي يك مترمربع زيربناي مسكوني در زمستان 97 نسبت به زمستان 96 در شهر تهران

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 145466 هزار ريال با میانگین مساحت 253 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 44/6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 142/8 درصد افزایش داشته ‌است.متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 106677 هزار ريال با میانگین مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر بنای 10 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 13/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 81/7 درصد، افزایش داشته است.متوسط مبلغ اجاره‎ي ماهانه به‌علاوه‎ي سه درصد وديعه‎ي پرداختي برای اجاره‎ي يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 343067 ريال با میانگین مساحت 78 مترمربع و متوسط عمر بنای 14 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 1/9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 21/7 درصد، افزايش داشته است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهر تهران زمستان 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت