04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 21 اردیبهشت 1398
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 30 مهر,1398
بازدید: 786
اطلاع‌نگاشت گردشگران ملي - بهار 1397
اطلاع‌نگاشت گردشگران ملي - بهار 1397

ديدار دوستان و بستگان هدف اصلي 42 درصد از گردشگري داخلي است.

اين اطلاع‌نگاشت بر اساس نتايج طرح‌ آمارگيري از گرشگران ملي - بهار 1397  تهيه شده است. در اين  اطلاع‌نگاشت استان هاي داراي بيشترين سهم  از گردشگري داخلي  و بيشترين اهداف اصلي  از گردشگري داخلي  به تصوير كشيده شده استبراي مشاهده اطلاع‌نگاشت به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • اطلاع‌نگاشت گردشگران ملي - بهار 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت