22 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 16 اردیبهشت 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 16 اردیبهشت,1398
بازدید: 737
به طورمتوسط هر سفر خارجی برای یک نفر در بهار 1397، حدود 2میلیون و 800 هزار تومان هزینه داشته است
به طورمتوسط هر سفر خارجی برای یک نفر در بهار 1397، حدود 2میلیون و 800 هزار تومان هزینه داشته است

تعداد كل سفرها در بهار 1397، حدود 113 ميليون سفر بوده است که نسبت به بهار 1396، 9.3 درصد افزایش یافته است.

نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی – بهار 1397، حاکی است در فصل بهار 1397، بيش از 17 ميليون خانوار كشور حداقل يك سفر داشته‌اند كه نسبت به خانوارهاي سفر رفته در زمان مشابه سال قبل (بهار1396)، 1.1 درصد افزايش يافته است.

نتایج طرح نشان­دهنده آن است که خانوارها به طور متوسط برای هر سفر 775000 تومان هزینه کرده اند كه نسبت به هزينه هاي سفر هر خانوار در بهار1396، 6.7 درصد افزايش يافته است.

 تعداد كل سفرها در بهار 1397، حدود 113 ميليون سفر بوده است که نسبت به بهار 1396، 9.3 درصد افزایش یافته است. تعداد سفرهای داخلی حدود 112 ميليون و300 هزار سفر بوده که نسبت به سال قبل از آن 9.4 درصد افزایش داشته است. تعداد سفرهای خارجی بيش از 665 هزار سفر بوده که نسبت به فصل بهار سال قبل از آن 12.7 درصد کاهش داشته است.

متوسط هزینه هر سفر داخلی برای یک نفر، بیش از 100 هزار تومان بوده است که نسبت به بهار 1396، 0.6 درصد افزایش داشته است. به طور متوسط سفرهای داخلي با اقامت شبانه برای یک نفر حدود 170 هزار تومان و سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه برای یک نفر حدود 50 هزار تومان هزینه داشته است.

علی­رغم کاهش تعداد سفرهای خارجی، متوسط هزینه هر سفر خارجی برای یک نفر در بهار 1397، حدود 2میلیون و 800 هزار تومان بوده است که نسبت به بهار 1396، 10.7 درصد افزایش داشته است.

در مجموع متوسط هزینه هر سفر(متوسط هزينه هاي سفرهاي داخلي (با اقامت و بدون اقامت) و خارجي) در بهار 1397، بيش از 117 هزار تومان بود که كاهش  1.3 درصدي نسبت به بهار سال 1396 داشته است.

تصاویر
  • به طورمتوسط هر سفر خارجی برای یک نفر در بهار 1397، حدود 2میلیون و 800 هزار تومان هزینه داشته است
فایلهای پیوست
طراحی سایت