22 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 16 اردیبهشت 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 16 اردیبهشت,1398
بازدید: 662
كرايه‌ي ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني - نيمه دوم 1397
كرايه‌ي ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني - نيمه دوم 1397

بيش‌ترين افزايش در متوسط كرايه‌‌ی ساعتي مربوط به «دامپر3 تن هيدروليكي با راننده» و «غلتك استاتيك چرخ آهني حدود 6 تا 8 تن با راننده» با 14.6 درصد نسبت به دوره­ قبل بوده است.

در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به كرايهي ساعتي انواع ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‏هاي عمراني (60 مورد)، با ارسال پرسشنامه‌ها‌ي مربوط از طريق رايانامه به پيمانكاري‌‏هاي مجري طرح‏هاي عمراني در استان تهران، جمع‌آوري مي‌‏شود. اين طرح در بهمن ماه سال 1397 براي جمع‏آوري اطلاعات مربوط به نيمهي‌ دوم همان سال اجرا شده است.

در مقايسه‌ي تمامي60 قلم مورد آمارگيري اين دوره، بيش‌ترين کاهش كرايه‌ي ساعتي مربوط به «جرثقيل خودرو چرخ لاستيكي حدود 15 تن با راننده» با 1.6 درصد و بيش‌ترين افزايش در متوسط كرايه‌‌ی ساعتي مربوط به «دامپر3 تن هيدروليكي با راننده» و «غلتك استاتيك چرخ آهني حدود 6 تا 8 تن با راننده» با 14.6 درصد نسبت به دوره­ي‌ قبل بوده است.

همچنين، مقايسه‌ي متوسط كرايهي ساعتي در اين دوره با دوره‌ی مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه كمترين افزايش كرايهي ساعتي مربوط به «جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 40 تن با راننده » با 0.1 درصد و بيش‌ترين افزايش كرايه‌ي ساعتي مربوط به «دامپر3 تن هيدروليكي با راننده» با 31.8درصد بوده است.

بر اساس نتايج حاصل از اين آمارگيري، متوسط كرايه‌ي ساعتي برخي از انواع ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‏هاي عمراني در نيمه‌ی دوم سال 1397 و تغييرات آن نسبت به دورهي‌‌ قبل و دوره‌ي مشابه سال قبل به شرح جدول  فايل پيوست قابل مشاهده است.

تصاویر
  • كرايه‌ي ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني - نيمه دوم 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت