26 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 15 اردیبهشت 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 29 تیر,1398
بازدید: 1278
 توليد داده هاي با كيفيت  به همراه تفسير درست نتايج  وظيفه اصلي مركز آمار ايران  است
توليد داده هاي با كيفيت  به همراه تفسير درست نتايج  وظيفه اصلي مركز آمار ايران  است

رئيس مركز آمار ايران در افتتاحيه سمينار آموزشي چهارچوب كيفيت آمار هاي رسمي ،مهمترين وظيفه مركز آمار ايران را  توليد داده‌هاي با كيفيت  و تفسير  در ست نتايج  و جلوگيري از  تفسير و برداشت هاي نادرست ذكر كرد.

كارگاه آموزشي  چهارچوب  مديريت كيفيت آمار هاي رسمي نظام آماري ايران  در مركز آمار ايران  برگزار مي شود. اين  كارگاه آمورشي با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي كشور از  چهاردهم تا  هفدهم ارديبهشت برگزار مي شود.

دكتر پارسا در افتتاحيه اين كارگاه آموزشي،‌ مهمترين وظيفه مركز آمار ايران را  توليد داده هاي با كيفيت  و تفسير  در ست نتايج  و جلوگيري از  تفسير و برداشت هاي نادرست ذكر كرد.

وي  تاكيد كرد، مرجعيت  مركز آمار ايران به عنوان چشم انداز اصلي اين مركز، با همكاري همه دستگاه‌هاي اجرايي تحقق مي يابد.دكتر پارسا تاكيد كرد:‌ آمار و ارقام توليد شده در مركز بايد قابل فهم براي عموم باشد.

رئيس مركز آمار ايران  در ادامه به  ضرورت كيفيت و ‌ تفسير درست  داده ها و برنامه ريزي و سياستگذاري بر اساس  آن ها   به  عنوان  3 اصل ضروري و مهم در توليد داده  اشاره كرد:‌ وي ادامه داد:‌ توليد  داده هاي با كيفيت  و مورد  اعتماد كه واقعيت‌هاي  جامعه رانشان مي دهد،‌ از وظايف اصلي مركز است.وي در رابطه با تفسير داده‌ها نيز گفت:‌ معني اعداد و ارقام منتشره  در واقع همان تفسير داده ها است و نداشتن علم به معني اعداد  و تفسير آن ها، نشانه ضعف  توليد كننده آمار  و ارقام است.

دكتر پارسا در ادامه گفت:‌ سياستگذاري و  تصميم گيري بر اساس داده ها  و حتي پيش بيني شاخص‌هاي اقتصادي  در حيطه وظايف مركز آمار‌  ايران نيست، بلكه وظيفه دستگاه‌ها است كه اين آمار ها در واقع براي  برنامه ريزي و سياستگذاري آن ها توليد مي شود.

رئيس مركز آمار ايران در ادامه، چهارچوب كيفيت را  زير بناي  همه فعاليت هاي مركز آمار ايران ذكر كرد و افزود:‌ كاربرد اصلي آمار رساندن كشور به توسعه پايدار است كه شامل توسعه محيط زيستي،‌اجتماعي و اقتصادي است . پارسا ادامه دارد:  توسعه پايدار با حكمراني خوب(‌good governance )  يا مملكت داري شايسته  ومدرن محقق مي‌شود و براي اين كه اين امر محقق شود، بايد  اقتصاد و برنامه‌ريزي هوشمند وجود دشته باشد كه نيازمند حاكميت  داده (data governance )   يه به عبارت ديگر  نظام توليد  و تبادل اطلاعات  با كيفيت  است كه در نهايت  به اتخاذ تصميمات شايسته براي  زندگي مردم منجر مي‌شود.

دكتر پارسا تاكيد كرد:‌ زمينه سازي براي ارائه ريز داده‌هاي دستگاه‌ها به مركز آمار ايران براي  استقرار نظام آماري   ثبتي مبنا و مدرن، سال گذشته فراهم شده است  و دو بخش نامه نيز در اين زمينه ابلاغ شده است و امسال سال جهش  نظام آماري به سمت آمار هاي ثبتي خواهد بود.

 

تصاویر
  •  توليد داده هاي با كيفيت  به همراه تفسير درست نتايج  وظيفه اصلي مركز آمار ايران  است
طراحی سایت