26 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 14 اردیبهشت 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 14 اردیبهشت,1398
بازدید: 663
گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در سال‌ 1397
گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در سال‌ 1397

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق، بر مبناي سال پايه 1390، در ساعات اوج بار، در سال‌1397 برابر با 125.78 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل 6.85 درصد افزايش داشته است. همچنين عدد شاخص مذكور در سال‌1396 برابر با 117.72 بوده كه نسبت به سال قبل 5.17 درصد کاهش یافته بود.

شاخص كل قيمت توليدكننده بخش برق، بر مبناي سال پايه 1390، در سال‌ 1397 برابر با 126.24 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل 4.74 درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت بخش برق در سال 1396، رقم 131.1 بوده که نسبت به سال قبل از آن معادل 8.07 درصد کاهش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق، بر مبناي سال پايه 1390، در ساعات اوج بار، در سال‌1397 برابر با 125.78 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل 6.85 درصد افزايش داشته است. همچنين عدد شاخص مذكور در سال‌1396 برابر با 117.72 بوده  كه نسبت به سال قبل 5.17 درصد کاهش یافته بود.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق، بر مبناي سال پايه 1390، در ساعات ميان بار، در سال‌ 1397 برابر 122.59 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل 3.98 درصد افزایش داشته است. شاخص مذكور در سال‌ 1396 برابر با 117.90 بوده كه نسبت به سال قبل 7.02 درصد کاهش یافته بود.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق، بر مبناي سال پايه 1390، در ساعات كم بار، در سال1397 برابر 135.66 مي‌باشد كه نسبت به سال قبل 4.69 درصد افزایش داشته است. همچنين عدد شاخص مذكور در سال 1396 برابر 129.56 بوده كه نسبت به سال قبل 12.48 درصد کاهش یافته بود.براي مشاهده جزئيات خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در سال‌ 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت