25 شهریور 1398
En | 
زمان انتشار: 14 اردیبهشت 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 14 اردیبهشت,1398
بازدید: 683
 شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن سال 1397  (برمبنای سال پایه 1390)
شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن سال 1397 (برمبنای سال پایه 1390)

شاخص قيمت بخش معدن در سال 1396 عدد 232.0  بوده که نسبت به سال قبل از آن معادل 17.3 درصد افزایش داشته است.        

شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در سال 1397 با 50.9 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد 349.9 رسيد. شاخص قيمت بخش معدن در سال 1396 عدد 232.0  بوده که نسبت به سال قبل از آن معادل 17.3 درصد افزایش داشته است.                              

شاخص مذکور درتمام فصل­های سال 1397 روند صعودی داشته ­است.

فعالیت­های ذیل به ترتیب بیش­ترین تاثیر را بر افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال 1397 داشته­ اند:

استخراج سنگ­های آهنی،  استخراج سنگ مس، استخراج سنگ­های تزئینی، استخراج زغال سنگ، استخراج شن و ماسه و استخراج سنگ کرومیت.

در فعالیت "استخراج سنگ­های آهنی"، شاخص قیمت در سال 1397 با افزایش 61.9 درصدی نسبت به سال قبل مواجه گردید و به عدد 471.6 رسید. افزایش شاخص قیمت این فعالیت عمدتا تحت تاثیر افزایش قیمت ماده معدنی کنسانتره آهن پدید آمده ­است.

در سال 1397، شاخص قیمت فعالیت "استخراج سنگ مس" با 91.5 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد 197.1رسید. افزایش شاخص قیمت فعالیت مورد بررسی به طور عمده تحت تاثیر افزایش قیمت ماده معدنی کنسانتره مس پدید آمده­ است.

  در فعالیت "استخراج سنگهای تزئینی"، شاخص قیمت در سال 1397، با افزایش 21.0 درصدی نسبت به سال قبل مواجه گردید و به عدد 270.5 رسید. افزایش شاخص قیمت این فعالیت بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت ماده معدنی تراورتن پدید آمده ­است.

در سال مورد بررسی شاخص قیمت فعالیت "استخراج زغال سنگ" با 33.4 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد 352.2 رسید. افزایش شاخص قیمت فعالیت مورد بررسی به طور عمده تحت تاثیر افزایش قیمت ماده معدنی کنسانتره زغال سنگ پدید آمده ­است.

  شاخص قیمت تولیدکننده در فعالیت "استخراج شن و ماسه"، با افزایش 24.3 درصدی در سال 1397 نسبت به سال 1396 مواجه گردید و به عدد 321.1 رسید. افزایش شاخص قیمت این فعایت عمدتا تحت تاثیر افزایش قیمت ماده معدنی ماسه شسته پدید آمده ­است.

در نهایت، شاخص قیمت در فعالیت "استخراج سنگ کرومیت" با 32.6 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد 418.0 رسید. افزایش شاخص قیمت فعالیت مورد بررسی به طور عمده تحت تاثیر افزایش قیمت ماده معدنی سنگ کرومیت پدید آمده­ است.

تصاویر
  •  شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن سال 1397  (برمبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت