31 شهریور 1398
En | 
زمان انتشار: 11 اردیبهشت 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 11 اردیبهشت,1398
بازدید: 406
 شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل زمستان 1397  (بر مبناي سال پايه 1390)
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل زمستان 1397 (بر مبناي سال پايه 1390)

درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 4.74 می باشد که نسبت به همين اطلاع در فصل پاییز سال 1397 (0.79 درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل زمستان سال 1397 به عدد 114.96 رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (114.73)، 0.19 درصد افزایش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 4.74 می باشد که نسبت به همين اطلاع در فصل پاییز سال 1397 (0.79 درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل زمستان سال 1397 به عدد 120.13 رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (117.57)، 2.18 درصد افزایش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در ساعات اوج­ بار، در چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، 6.85 می­باشد كه نسبت به همين اطلاع در فصل پاییز سال 1397 (4.82 درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان‌بار در فصل زمستان سال 1397 به عدد 108.97 رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (109.62)، 0.59 درصد کاهش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در ساعات میان­بار، در چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، 3.98 می­باشد كه نسبت به همين اطلاع در فصل پاییز سال 1397 (0.26 درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات كم‌بار در فصل زمستان سال 1397 به عدد 124.97 رسيد كه نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (124.74)، 0.18 درصد افزایش داشته است. درصد تغييرات میانگین شاخص كل بخش برق در ساعات کم­بار در چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، 4.69 می­باشد كه نسبت به همين اطلاع در فصل پاییز سال 1397 (1.23- درصد) افزایش داشته است.

براي مشاهده جزئيات خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  •  شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل زمستان 1397  (بر مبناي سال پايه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت