25 شهریور 1398
En | 
زمان انتشار: 11 اردیبهشت 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 11 اردیبهشت,1398
بازدید: 411
نشریه شاخص ­هاي جمعيت و سلامت ايران در سال 1395 منتشر شد
نشریه شاخص ­هاي جمعيت و سلامت ايران در سال 1395 منتشر شد

شاخص­های جمعیت و سلامت از مهمترین ابزارهای مطالعه و تصمیم‌­گیری برای پژوهشگران، برنامه ­ریزان و سیاستگزاران به شما مي ­آید. نشریه شاخص­هاي جمعيت و سلامت ايران با هدف ارائه آخرین شاخص‌های محاسبه شده و کاربردی در حوزه جمعیت و سلامت تدوین شده است.

شاخصهای جمعیت و سلامت از مهمترین ابزارهای مطالعه و تصمیمگیری برای پژوهشگران، برنامهریزان و سیاستگزاران به شمار می‌آید. نشریه شاخصهاي جمعيت و سلامت ايران با هدف ارائه آخرین شاخصهای محاسبه شده و کاربردی در حوزه جمعیت و سلامت تدوین شده است.
در این نشریه پس از توصیف هر شاخص، مقادیر محاسبه شده به تفکیک استان، مناطق و جنس در قالب جداول، نمودار و نقشه ارائه شده است. همچنین اطلاعات به ترتیب از بیشترین تا کمترین مقدار برای هر استان مشخص شده و رتبه هر استان در شاخص‌های مختلف تعیین شده است. منابع محاسبات، اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 و نیز در مواردی داده¬های ثبتی موالید، فوت و طلاق می-باشد که همگی در زمره آمارهای رسمی کشور قلمداد می‌شوند. 
    نشریه حاضر در قالب هفت بخش تهیه شده است. تعداد جمعیت در سال 1395 و آینده نگری آن را در سال 1405، اطلاعات مربوط به خانوار در سال 1395 و آیندهنگری آن در سال 1405، ساختار سنی و جنسی جمعیت در سال 1395، تعدادی از شاخص‌های مهم وضع زناشویی، باروري، مرگ و مير و مهاجرت هفت بخش این نشریه را تشکیل می‌دهند. 
فایل نشریه شاخصهاي جمعيت و سلامت ايران در سال 1395 در حال حاضر بر روی سایت مرکز آمار ایران قرار داده شده است. براي مشاهده چكيده اين گزارش يه فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • نشریه شاخص ­هاي جمعيت و سلامت ايران در سال 1395 منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت