31 فروردین 1400
En | 
زمان انتشار: 25 فروردین 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 25 فروردین,1398
بازدید: 2062
گزارش رشد اقتصادي  9 ماهه سال 1397
گزارش رشد اقتصادي 9 ماهه سال 1397

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه سال 1397، رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 2.1- ، گروه صنعت 7.9 -  و گروه خدمات 0.6 درصد نسبت به دوره‌ي مشابه سال قبل، رشد داشته است.

محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1390در نه ماهه اول سال 1397 به رقم 5413437 ميليارد ريال با نفت و 4303530 ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت 5627224 ميليارد ريال و بدون نفت 4387552 ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 3.8- درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 1.9- درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه اول سال 1397 دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه سال 1397 رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 2.1- ،  گروه صنعت 7.9 -  و گروه خدمات 0.6 درصد نسبت به دوره‌ي مشابه سال قبل، رشد داشته است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب 18 بخش اصلي متشكل از 42 رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري،گروه صنعت شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت­هاي خدماتي مربوط به تأمين جاوغذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه،مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی،اداره امورعمومي وخدمات شهري، آموزش، فعالیت­هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.

 

 

 

 

 

 

تصاویر
  • گزارش رشد اقتصادي  9 ماهه سال 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت