14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 25 فروردین 1398
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 25 فروردین,1398
بازدید: 632
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار1397
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار1397

در فصل بهار سال 1397، حدود 69 درصد خانوارهاي كشور كه معادل 17093719 خانوار مي‌باشند، حداقل يك سفر داشته‌اند

در فصل بهار سال 1397، حدود 69 درصد خانوارهاي كشور كه معادل 17093719 خانوار مي‌باشند، حداقل يك سفر داشته‌اند. در مقابل حدود 31 درصد يعني 7783176 خانوار در اين فصل سفري نداشته‌اند.الگوي سفر به لحاظ هدف اصلي سفر، در سفرهاي بدون اقامت شبانه متفاوت از سفرهاي با اقامت شبانه است. در فصل بهار، بيش‌ترين هدف اصلي از سفرهاي بدون اقامت شبانه، گردش و تفريح عنوان شده است در حالي‌كه بيش‌تر سفرهاي با اقامت شبانه در اين فصل، با هدف ديدار دوستان و بستگان بوده است. در فصل بهار، 34 درصد از سفرهاي بدون اقامت شبانه با هدف گردش و تفريح، 29 درصد با هدف ديدار دوستان و بستگان، 19 درصد با هدف درمان و 10 درصد با هدف خرید انجام شده است. 9 درصد سفرهای بدون اقامت شبانه، با اهدافی نظیر آموزش، زیارت و کسب و کار صورت گرفته است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت