30 خرداد 1398
En | 
زمان انتشار: 21 فروردین 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 21 فروردین,1398
بازدید: 229
تعداد دام سبک کشور در اسفند 1397 به 6 . 66 میلیون رأس رسید
تعداد دام سبک کشور در اسفند 1397 به 6 . 66 میلیون رأس رسید

یافته‌های این طرح آمارگیری بیانگر این موضوع می‌باشد که در اسفند ماه ســـال گذشته، تعداد 3.3 میلیون رأس بره و 4 . 1 میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش دهنده دام سبک کشور متولد شده است.

نتایج آمارگیری اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک در اسفند 1397 نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور در اسفند ماه سال گذشته 5 . 48 میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله 1 .18 میلیون رأس بوده، که نسبت به مهر ماه همان ســـــــال به‌ترتیب 6 . 28 و 4 . 24 درصد افزایش یافته است.

یافته‌های این طرح آمارگیری بیانگر این موضوع می‌باشد که در اسفند ماه ســـال گذشته، تعداد 3 . 3 میلیون رأس بره و 4 . 1 میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش دهنده دام سبک کشور متولد شده است. مقایسه تعداد دام سبک مولد با تعداد دام زاییده شده در نیمسال دوم سال 1397 حاکی از آن است که در ماه‌های آتی، روند زایش دام‌های مولد در بهره‌برداری‌ها با کاهش مواجه خواهد شد.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • تعداد دام سبک کشور در اسفند 1397 به 6 . 66 میلیون رأس رسید
فایلهای پیوست
طراحی سایت