30 خرداد 1398
En | 
زمان انتشار: 21 فروردین 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 21 فروردین,1398
بازدید: 358
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای اسفند 1397
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای اسفند 1397

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 34.9 درصد برای دهک اول تا 38.9 درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 18.7 درصد برای دهک اول تا 26.7 درصد برای دهک دهم است

نرخ تورم کل کشور در اسفند ماه 1397 برابر 26.9 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 25.9 درصد برای دهک اول تا 28.9 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 34.9 درصد برای دهک اول تا 38.9 درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 18.7 درصد برای دهک اول تا 26.7 درصد برای دهک دهم است.

افزايش فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 3.0 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (2.8 درصد) 0.2 واحد درصد افزايش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 1.2 واحد درصد افزايش نشان می‌دهد.براي مشاهده جزئيات و جداول خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

 
تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای اسفند 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت