27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 10 فروردین 1398
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 10 فروردین,1398
بازدید: 807
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن وبیش تر سال1395
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن وبیش تر سال1395

در سال 1395 تعداد 31309 کارگاه ده نفر کارکن وبیش تر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند که نسبت به سال 6/4،1394 درصد کاهش داشته است .

در سال 1395 تعداد 31309 کارگاه ده نفر کارکن وبیش تر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند که نسبت به سال 6/4،1394 درصد کاهش داشته است . از تعداد 31309 کارگاه صنعتی فعال در سال1395 ،24981کارگاه (79/8 درصد) در طبقه 49-10 نفر کارکن و6327 کارگاه (20/2 درصد)در طبقه 50 نفر کارکن وبیش تر قرار دارند.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نشریه نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن وبیش تر سال1395
فایلهای پیوست
طراحی سایت