11 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 27 اسفند 1397
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 30 مهر,1398
بازدید: 1677
سهم  33 درصدي زنان از فعاليت هاي تحقيق و توسعه كشور
سهم 33 درصدي زنان از فعاليت هاي تحقيق و توسعه كشور

63 درصد از جامعه آماري گارگاه‌هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه، را كارگاه صنعتي بالاي 50 نفر و كاركن ، 19 در صد مركز تحقيقاتي و 18 در صد دانشگاه تشكيل مي دهد.

براساس طرح آمارگيري از  كارگاه‌هاي داراي  فعاليت تحقيق و توسعه -1394 ،‌42562  محقق تمام وقت مرد و  22216  نفر محقق  تمام وقت زن در كشور فعاليت  مي كنند. به عبارت ديگر  مردان سهم 67 درصدي  از جمعيت محقق كشور و زنان  سهم  33 درصدي  از جمعيت  محقق  كشور را  دارند. علاوه بر اين بيشتر محققان  زن يعني 33 در صد از آنان  داراي مدرك علوم پزشكي هستند. همچنين بيشتر محققان مرد  يعني 30 در صد  داراي مدرك  در رشته هاي علوم فني و مهندسي هستندكه  66 در صد از محققان  زن و 68 در صد از محققان  مرد داراي  دكتراي  تخصصي  مي باشند.

نتايج اين طرح همچنين نشان مي دهد،‌  63 درصد  از جامعه آماري  گارگاه‌هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه،  را كارگاه صنعتي  بالاي  50 نفر و كاركن ، 19 در صد مركز تحقيقاتي و 18 در صد دانشگاه تشكيل مي دهد.

شايان ذكر است بر اساس نتايج اين طرح،  دو اطلاع‌نگاشت تهيه شده است كه در فايل هاي پيوست قابل مشاهده است.

تصاویر
  • سهم  33 درصدي زنان از فعاليت هاي تحقيق و توسعه كشور
فایلهای پیوست