08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 27 اسفند 1397
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 27 اسفند,1397
بازدید: 1119
بررسي مشخصات مديران كارگاه در طرح جامع بازرگاني و خدمات 1394
بررسي مشخصات مديران كارگاه در طرح جامع بازرگاني و خدمات 1394

مركز آمار ايران در راستاي اجراي وظايف قانوني خود در زمینه‌ي تولید آمار، تهیه و تنظیم حساب‌هاي ملي اقدام به جمع‌آوري اطلاعات متنوعي مي‌نمايد تا امكان بررسي تمامي فعالیت‌هاي اقتصادي را براي يك دوره‌ي معین فراهم نماید.

يكي از بخش‌هاي مهم اقتصادي كشور، بخش خدمات بوده كه شامل فعالیت‌هاي مختلفي از جمله (بازرگاني، كسب وكار، آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، هنري، ورزشي و ...) مي‌باشد.

 با توجه به نبود يك سري زماني مشخص از آمارهاي بخش بازرگاني و خدمات كشور و نیاز كاربران به وجود چنین آمارهايي، در سال 1394 طرحي توسط گروه بازرگاني، كسب و كار دفتر فرهنگي، بازرگاني و خدمات مركز آمار ايران تعريف شد كه قسمت اعظم نیازهاي آماري بخش بازرگاني و خدمات كشور را مرتفع ساخت و در سال 1395 نیز دوباره با همان مقیاس طرح اجرا شد تا بتوان يك سري زماني مورد نیاز كاربران تامین شود. اين گزارش تحلیلي از وضعیت مديران كارگاه در سال 1394 مي‌باشد كه از نشريه طرح جامع بازرگاني و خدمات به دست آمده است.

 

اين مقاله توسط امیر شوکتی، زهره لهراسبی، فرهاد صمیمی، روح الله گلکار گروه آمارهای بازرگانی ـ کسب و کار، دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران؛ تهيه شده است. براي مشاهده  متن كامل مقاله به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • بررسي مشخصات مديران كارگاه در طرح جامع بازرگاني و خدمات 1394
  • بررسي مشخصات مديران كارگاه در طرح جامع بازرگاني و خدمات 1394
  • بررسي مشخصات مديران كارگاه در طرح جامع بازرگاني و خدمات 1394
  • بررسي مشخصات مديران كارگاه در طرح جامع بازرگاني و خدمات 1394
طراحی سایت