26 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 11 اسفند 1397
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 29 تیر,1398
بازدید: 2021
با تاييد كميته بخشي آمارهاي جمعيت، اولین آزمايش سرشماری ثبتی مبنا در سال 1400 رقم خواهد خورد
با تاييد كميته بخشي آمارهاي جمعيت، اولین آزمايش سرشماری ثبتی مبنا در سال 1400 رقم خواهد خورد

اولين آزمايش سرشماري ثبتي مبنا در سال1400 و دومين آزمايش نيز در سال 1402 انجام خواهد شد.

بيست و چهارمين جلسه «كميته بخشي آمارهاي جمعيت» به رياست آقاي دكتر كاوه كياني، معاون طرح‌هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار ايران و با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي عضو اعمّ از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان ثبت احوال كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين صاحبنظراني از انجمن جمعيت‌شناسي ايران، انجمن آمار ايران، اعضاي هيأت علمي دانشگاه و كارشناسان و مديران دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري مركز آمار ايران برگزار شد. در اين جلسه گزارشي در خصوص اجراي آزمايشي سرشماري ثبتي‌مبنا در سال 1400 ارايه شد كه در اين گزارش مسائل و نكات پيش رو در اندازه گيري متغيرهاي سرشماري با روش ثبتی  بررسي شد و بر اهميت و ضرورت همكاري بين دستگاه­ها و سازمان هاي مختلف تاكيد شد. اعضا و شركت كنندگان در جلسه با تاکید بر این که نظام آمار های ثبتی مبنا در همه کشور ها به تدریج جایگزین آمار‌های سنتی خواهد شد، بر اهميت و ضرورت اجراي سرشماري ثبتي مبنا در كشور تاكيد داشتند. مقرر شد پس از اقدامات و بستر سازي هاي لازم اولين سرشماري ثبتي مبنا در سال 1405 توسط مركز آمار ايران اجرا شود. همچنين در اين راستا اولين آزمايش سرشماري ثبتي مبنا در سال1400 و دومين آزمايش نيز در سال 1402 انجام خواهد شد. لذا بدين منظور، مركز آمار ايران نسبت به تشكيل دبيرخانه و سازمان اجرايي اين طرح اقدام خواهد نمود.

 همچنين در اين جلسه، گزارش محاسبه شاخص اميد زندگي در بدو تولد مربوط به سال 1395 ارايه شد، شايان ذكر است    بر اساس نتايج اين طرح پ‍ژوهشي رقم اميد زندگي در بدو تولد براي مردان برابر 72.8  سال و براي زنان75.7 سال مي­باشد، امید زندگی در بدو تولد، متوسط سال‎هایی است که انتظار می‌رود شخص از هنگام تولد زندگی کند و به طور عمده از شرایط اجتماعی و ویژگیهای ژنتیکی فرد تأثیر میپذیرد. این شاخص نشان میدهد که هر یک از افراد متعلق به یک نسل معین تا پایان زندگی به طور متوسط چند سال عمر خواهند کرد.

تصاویر
  • با تاييد كميته بخشي آمارهاي جمعيت، اولین آزمايش سرشماری ثبتی مبنا در سال 1400 رقم خواهد خورد
طراحی سایت