26 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 07 اسفند 1397
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 07 اسفند,1397
بازدید: 990
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای بهمن 1397 منتشر شد
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای بهمن 1397 منتشر شد

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 2.8 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (2.7 درصد) 0.1 واحد درصد افزايش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد افزايش نشان می‌دهد.

نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه 1397 برابر 23.5 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 22.5 درصد برای دهک اول تا 25.3 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 29.7 درصد برای دهک اول تا 33.0 درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 16.7 درصد برای دهک اول تا 23.6 درصد برای دهک دهم است.

افزايش فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 2.8 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (2.7 درصد) 0.1 واحد درصد افزايش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.6 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد افزايش نشان می‌دهد.

براي مشاهده جزئيات و جداول خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای بهمن 1397 منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت