26 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 07 اسفند 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 08 اسفند,1397
بازدید: 825
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل پاییز 1397 (بر مبنای سال پایه 1390) منتشر شد
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل پاییز 1397 (بر مبنای سال پایه 1390) منتشر شد

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 35.2 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 (24.2 درصد) افزایش داشته ­است.

نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش­های اصلی و اختصاصی، در فصل پاییز 1397، به شرح ذیل می­باشد.

  1. شاخص کل قيمت توليدكننده، در فصل پاییز 1397، به عدد 379.0 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (319.7) 18.6 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (242.7)، 56.1 درصد افزايش داشته ­است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 35.2 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 (24.2 درصد) افزایش داشته ­است.
  2. شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش کشاورزی، در فصل پاییز 1397، با 21.0 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (352.1) به عدد 425.9 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 68.7 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل 39.3 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 (24.1 درصد) افزایش داشته ­است.
  3. شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش معدن، در فصل پاییز 1397، با 17.2 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (324.7) و  62.2 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (234.6) به عدد 380.4 رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل 41.9 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 (30.8 درصد) افزایش داشته ­است.
  4. شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش صنعت، در فصل پاییز 1397، با 23.5 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (340.3) به عدد 420.4 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (242.7) 73.2 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل پاییز  سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل 47.3 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 (32.9 درصد) افزایش داشته ­است.
  5. شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل پاییز 1397، با 11.6 درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (136.3) به عدد 120.5 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 6.6 درصد افزایش نشان می­دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل 0.8 درصد افزایش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397، (3.7- درصد) افزایش داشته ­است.
  6. شاخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصی خدمات در فصل پاییز 1397، با 8.8 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (285.0) به عدد 310.1 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 25.5 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش­های خدمات) معادل 16.7 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397 (12.5 درصد) افزایش داشته ­است.براي مشاهده جزئيات و جداول خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.
تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل پاییز 1397 (بر مبنای سال پایه 1390) منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت