02 خرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 05 اسفند 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 05 اسفند,1397
بازدید: 1135
روش‌های شناخت کیفیت داده‌های اداری
روش‌های شناخت کیفیت داده‌های اداری

اين مقاله، برگرفته از اقدامات انجام شده در WP4 است که در آن سعی شده تنها با مرور روش‌های به کارگیری داده‌های اداری، نحوه تعیین کیفیت منابع داده‌های اداری و ابعاد آن، مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. اين مقاله توسط خانم مهتاب ايرانفر رییس گروه آمارگیری‌های صنعت، خدمات و بازرگانی دفتر روش شناسي و طرح هاي نمونه گيري مركز آمار ايران تهيه شده است

مقدمه
برای اندازه‌گیری کیفیت آن دسته از داده‌های اداری که به عنوان منبع ورودی برای فرایند آماری سازمان‌های ملی آمار، استفاده می‌شوند، نماگرهایی با عنوان نماگرهای کیفیت در WP4 (بسته کاری شماره 4 پروژه  (BLUE-ETS تعریف شده‌اند. این نماگرها قابلیت اندازه‌گیری کیفیت داده‌ها را در یک منبع اداری در قالب پنج بعد کلی بررسی‌ فنی ، درستی ، کامل بودن ، وابستگی به زمان  و جمع‌پذیری  مورد بررسی قرار می‌دهند. اين مقاله، برگرفته از اقدامات انجام شده در WP4 است که در آن سعی شده تنها با مرور روش‌های به کارگیری داده‌های اداری، نحوه تعیین کیفیت منابع داده‌های اداری و ابعاد آن، مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. 
روش‌های به‌‌ کارگیری داده‌های اداری
بسیاری از سازمان‌های ملی آمار  به دنبال افزایش کاربرد داده‌های اداری (یعنی ثبت) برای نیل به اهداف آماری هستند. به منظور استفاده از منابع داده‌های اداری توسط سازمان‌های ملی آمار، پیش‌نیازهایی باید رعایت شوند که به ترتیب اهمیت، عبارتند از:
 1. دسترسی به منابع داده‌های اداری
 2. تطبیق سازمان ملی آمار با مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها برای امکان استفاده منظم از منابع داده‌های اداری 
 3. فراهم بودن روش‌هایی برای ارزیابی قابلیت استفاده آماری (یعنی کیفیت) منابع داده‌های اداری به روش استاندارد...

براي مشاهده متن كامل مقاله به  فايل پيوست مراجعه كنيد.
 

تصاویر
  • روش‌های شناخت کیفیت داده‌های اداری
فایلهای پیوست
طراحی سایت