تحلیل و یادداشت
شماره: 9002
1397/10/18 - 05:42
مرجع تولید و انتشار نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در دنیا

فقط در کشورهاي هندوراس، پاراگوئه، موناکو، اریتره و جمهوری عربی لیبی، هنوز بانک مرکزی مسئول تولید و انتشار تورم است.

نمودارها در فايل پيوست موجود است.