تحلیل و یادداشت
شماره: 9000
1397/10/18 - 03:45
چرا امکان یکسان شدن نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود ندارد؟

تولید و انتشار آمار یک شاخص، توسط دو نهاد، در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و در سالهای اخیر به عنوان موازی کاری، بلای برنامه ریزی و عامل اتلاف منابع شناخته شده است...

تولید و انتشار آمار یک شاخص، توسط دو نهاد، در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و در سالهای اخیر به عنوان موازی کاری، بلای برنامه ریزی و عامل اتلاف منابع شناخته شده است. با این حال ممکن است برخی از سر دلسوزی و یا مخالفت با تغییر و پیشرفت، نسبت به تصمیم گیری درحذف این موازی کاری تشکیک کرده و به این امر مهم با دیده تردید نگاه کنند.

آنچه مسلم است همواره بهبود و ایجاد تغییر با مقاومت گروه اقلیتی روبرو است. مهمترین اصل توسعه، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف منابع محدود است.

ادامه مطلب به پیوست می باشد.