شماره: 32
1389/06/09 - 04:58
اولین نشست هماهنگی سالانه آمار

ا اولین نشست هماهنگی همایش سالانه‌ آمار در تاریخ 3/6/89 با حضور جناب آقای دکتر عادل آذر ریاست محترم مرکز آمار ایران ،‌معاونین مرکز ، مدیران 30 دستگاه اجرایی کشور ، اعضاء انجمنهای آمار و جمعیت عصر روز چهارشنبه 3/6/89 در سالن اجتماعات طبقه‌ی هفتم مرکز آمار ایران برگزار گردید ، در این نشست ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون همایش مزبور و چگونگی برگزاری آن طبق دستور جلسه موارد ذیل مورد بررسی و اعلام نظر مدعوین قرارگرفت :

 اولین نشست هماهنگی همایش سالانه‌ آمار در تاریخ 3/6/89 با حضور جناب آقای دکتر عادل آذر ریاست محترم مرکز آمار ایران ،‌معاونین مرکز ، مدیران 30 دستگاه اجرایی کشور ، اعضاء انجمنهای آمار و جمعیت عصر روز چهارشنبه 3/6/89 در سالن اجتماعات طبقه‌ی هفتم مرکز آمار ایران برگزار گردید ، در این نشست ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون همایش مزبور و چگونگی برگزاری آن طبق دستور جلسه موارد ذیل مورد بررسی و اعلام نظر مدعوین قرارگرفت :
1.چگونگی برگزاری همایش
2.نحوه مشارکت دست اندرکاران نظام آماری کشور
3.چگونگی برگزاری نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای نظام آماری کشور

درخاتمه نیزکلیه‌ی مدعوین پس از صرف افطار جلسه را ترک نمودند .