اخبار مرکز
شماره: 2784
1396/06/01 - 11:10
تبعات رشد میانه سنی جمعیت کشور

معاون مرکز آمار گفت:هرچه میانه سنی جمعیت از 30 سال بالاتر رود به معنای حرکت جمعیت کشور به سوی پیری است وکشور ما در آستانه پیری جمعیت قرار دارد.

علير‌ضا زاهدیان معاون مرکز آمار در برنامه گفتگوی 18:30  شبکه خبر با بیان اینکه 50 درصد از جمعیت کشور زیر 30 سال و 50 درصد دیگر بالای 30 سال است، گفت: هرچه میانه سنی جمعیت از 30 سال بالاتر رود به معنای حرکت جمعیت کشور به سوی پیری است وکشور ما در آستانه پیری جمعیت قرار دارد.

وی ادامه داد: البته شرایط کشور هنوز به مرحله بحرانی نرسیده، چون در 5 سال گذشته تعداد موالید کشور افزایش یافته است.

 زاهديان افزود: براساس آمار کسب شده ،گروه های سنی 0 تا 14 سال کشور 24 درصد و افراد بالای 65 سال نیز 6.1 درصد از جمعیت کل کشور هستند که اگر به 8 درصد برسیم مشکلات سالمندی را حس خواهیم کرد.

وي میانگین سنی ازدواج درسال 96 را 27.4 عنوان کرد و گفت: این میانگین سنی اگرچه نگران کننده است اما بحرانی نیست، لذا در حال حاضر باید تمرکز مدیران کشور روی افزایش تعداد ازدواج و موالید باشد زیرا آینده کشور به جمعیت جوان و پویا وابسته است.

به گفته معاون مرکز آمار اگر قرار باشد سن سالمندی بالاتر رود به همان اندازه میزان برداشت از صندوق های بازنشستگی نیز بیشتر می شود، این بدان معناست که باید جوانان بیشتری کار کنند تا این صندوق همیشه پر باشد.

زاهدیان با بیان اینکه امید به زندگی در بین زنان بیشتر از مردان است و همین امر موجب شده تا میانگین سنی بانوان بیشتر از آقایان باشد گفت: آمارها نشان دهنده افزایش امید به زندگی در کشور است.

وی گفت: ما قصد داریم تا دوره های سرشماری را به 10 سال افزایش دهیم و امیدواریم تا قبل از 1405 به سرشماری ثبتی - مبنایی بدون مامور سرشماری دست یابیم.

بر اساس این گزارش مرکز آمار به تازگی اطلاعاتی از میانگین سنی افراد جامعه منتشر کرده که بر اساس آن میانگین سنی جمعیت ایران در سال 1395 برابر 31.1 سال محاسبه شده که در مقایسه با سال 1390 برابر 1.3 سال افزایش نشان می ¬دهد.

الف- میانگین سنی

میانگین سنی، متوسط سن افراد یک جامعه است و از تقسیم مجموعه حاصل ضرب¬های هر یک از سنین منفرد در فراوانی افراد در آن سن، به کل جمعیت حاصل می‌شود.

برای هر دو جنس مرد و زن این میانگین در نقاط شهری به مراتب بیشتر از نقاط روستایی است.

میانگین سنی مردان و زنان در نقاط شهری به ترتیب برابر 31.3 و 31.6 سال و در نقاط روستایی 29.7 و 30.5 سال است.

میانگین سنی زنان اندکی از میانگین سنی مردان بالاتر است.

این موضوع به دلیل بالاتر بودن امیدزندگی زنان در مقایسه با مردان است.

انتظار می‌رود در سال‌های آتی با افزایش شکاف امید زندگی بین زنان و مردان و زنانه شدن سالمندی جمعیت، میانگین سنی زنان از میانگین سنی مردان همچنان سرعت بیشتری به خود بگیرد.

ب- میانه سنی

میانه سنی، سنی است که در آن دقیقا نصف جمعیت پیرتر و نصف دیگر در سنین جوان‌تر از آن قرار دارند. یافته ¬های سرشماری 1395 در مقایسه با نتایج سرشماری سال¬های قبل، نشان از کاهش جوانی جمعیت دارد.

میانه سنی در نقاط روستایی 2 سال کمتر از نقاط شهری است. در مناطق شهری و نیز مناطق روستایی میانه سنی هر دو جنس با هم برابر است.

از منظری در مطالعات جمعیت شناسی، جمعیتی را که میانه سنی آن زیر 20 سال باشد ؛ جوان، جمعیتی را که میانه سنی آن بین 20 تا 30 سال باشد میانسال و جمعیتی را که میانه سنی آن 30 سال یا بیشتر باشد پیر به حساب می‌آورند.

با این تعبیر مناطق شهری دارای جمعیت پیر و مناطق روستایی جمعیت میانسال دارند.