تازه‌های نشر
شماره: 2699
1396/04/27 - 12:19
نسخه الکترونیکی نشریه نتایج طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری کشور94-1393

طرح آمارگیری گذران وقت با هدف جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نياز درباره شیوه گذران وقت افراد جامعه، شناخت نوع و مدت زمان فعالیت‌های انجام شده توسط این افراد طراحی و اجرا شده است. در اين طرح براي طبقه بندي فعاليت‌هاي گذران وقت از طبقه­بندي بين‌المللي  ICATUS استفاده شده است.

بررسي الگوي گذران وقت بر اساس نتايج سالانه اين طرح در بين افراد 15 ساله و بيش‌تر گوياي آن است كه بعد از فعاليت نگهداري و مراقبت شخصي، متوسط بيش‌ترين زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به گروه‌ فعاليت خانه داري با  3 ساعت و 21 دقيقه، كار و فعاليت‌هاي شغلي با 2 ساعت و 48 دقيقه و استفاده از رسانه‌هاي جمعي با 2 ساعت و 7 دقيقه بوده است. هم‌چنين متوسط كم‌ترين زمان صرف شده درشبانه روز مربوط به گروه‌ فعاليت‌ داوطلبانه و خيريه 2 دقيقه بوده است. اطلاعات بیشتر ازطریق فایل پیوست قابل دستیابی است.