اخبار مرکز
شماره: 2536
1396/02/17 - 09:42
گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل زمستان 1395(بر مبنای سال پایه 1390)

اجرای طرح آمارگیری از قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در مرکز آمار ایران، از سال 1390 آغاز شد. واز زمستان 1392 اجرای طرح مزبور به صورت الکترونیکی صورت می­پذیرد.

 پوشش جغرافيايي طرح آمارگیری از قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران شامل مناطق 22گانه­ی شهر تهران مي‌باشد و اطلاعات قیمتی این طرح از طریق آمارگیری و بخش دیگر اطلاعات (میزان اهمیت اقلام) از طریق سازمان نظام مهندسی استان تهران جمع‌آوری شده­اند. لازم به ذکر است این شاخص­، شاخص کل بخش ساختمان نمی‌باشند. که به پیوست جداول اطلاعاتی مربوط به این  شاخص در فصل زمستان 1395 ارائه شده است