شماره: 2409
1395/10/22 - 09:13
انتشار قيمت مسكن و اجاره بها در تابستان 95

/

افزایش 3/3 درصدي متوسط قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي و افزایش 6/0 درصدی قيمت فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني و افزایش 9/9 درصدي متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه سه‌درصد وديعه پرداختي برای يك مترمربع زيربناي مسكوني در تابستان 95 نسبت به تابستان 94

متن خبر در فايل پيوست