شماره: 2124
1395/03/17 - 01:30
طرح‌ آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر در تابستان اجرا مي شود

 طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي از  یکم تير ماه  لغايت دهم مهرماه به مدت 103 روز به طور همزمان در سراسر كشور انجام خواهد شد. در اين طرح كارشناسان آمارگير با مراجعه به حدود 18000 كارگاه صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر، اطلاعات تفصيلي موردنظر را در قالب پرسشنامه طرح، جمع‌آوري خواهند كرد.

سمينار آموزشي توجيهي  اين طرح آمارگيري از  يازدهم خرداد ماه 1395 به مدت 2 روز با حضور كارشناسان مسئول اجراي طرح از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و با  هدف ارتقاء سطح دانش آن‌ها در راستاي بهبود كيفيت داده‌هاي صنعتي، در مركز آمار ايران برگزار شد.

گفتني است بخش صنعت در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به عنوان تأمين كننده بسياري از نيازهاي برنامه توسعه، جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است. به منظور شناخت ساختار صنعتي كشور و اتخاذ سياست‌هاي توسعه صنعتي مناسب، طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي كشور از سال 1351 به عنوان يكي از برنامه‌هاي جاري مركز در دستور كار قرار گرفت و همه ساله (به جز سال‌هاي 1356 و 1357) به مورد اجرا درآمده و نتايج آن در اختيار  سياست گذاران ، برنامه ريزان و پژوهشگران قرار گرفته است.لازم به ذكر است برای محاسبه‌ی رشد اقتصادی کشور از رشد صنعت استفاده می شود.