اخبار مرکز
شماره: 17359
1401/02/24 - 09:14
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت- فصل زمستان 1400 (بر مبنای سال پایه 1395)

میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل زمستان 1400 نسبت به فصل زمستان 1399، 40.7 درصد افزایش دارد.

تورم فصلی

در فصل زمستان1400 درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به  7.8 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 2.1 واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی در میان زیربخش­های مختلف صنعتی، کم­ترین تورم فصلی مربوط به زیربخش­های " ساخت چوب و فراورده‌های چوبی" (1.5 درصد)، " ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلرو نیم تریلر " (1.9 درصد) و " ساخت محصولات دارويي، مواد شيميايي مورد استفاده در داروسازي و محصولات دارويي گياهي" (2.0 درصد) و بیش­ترین آن به ترتیب مربوط به زیربخش­های "  ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالايش نفت" ( 18.0 درصد)، "ساخت فراورده‌هاي توتون و تنباكو" (12.5 درصد) و " ساخت ساير تجهیزات حمل ونقل" ( 11.0 درصد) می­باشد.

تورم نقطه به نقطه

در فصل زمستان1400 درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 40.7 درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل زمستان 1400 نسبت به فصل زمستان 1399، 40.7 درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه در فصل پاییز سال 1400، 46.4 درصد بوده است. در میان زیربخش­های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به زیربخش­های "ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلر و نیم تریلر" (20.6 درصد)، ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری" (26.4 درصد) و" ساخت محصولات دارويي، مواد شيميايي مورد استفاده در داروسازي و محصولات دارويي گياهي " (28.2 درصد) و بیش­ترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش­های  "ساخت ساير محصولات كاني غيرفلزي" (61.4 درصد)، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده" (55.9 درصد) " و تولید پوشاك" (51.6 درصد) می­باشد.

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 56.7 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 13.0 واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش­های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به زیربخش­های "ساخت فراورده‌هاي توتون و تنباكو" (25.0 درصد)، " ساخت محصولات دارويي، مواد شيميايي مورد استفاده در داروسازي و محصولات دارويي گياهي " (34.8 درصد) و " ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلرو نیم تریلر" (36.7 درصد) و بیش­ترین تورم سالانه به ترتیب مربوط به زیربخش­های " ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی" (73.9 درصد)، "ساخت چوب و فراورده‌های چوب و چوب‌پنبه، به جز مبلمان؛ ساخت كالاها از ني و مواد حصيربافي" ( 69.8 درصد) و "ساخت ساير محصولات كاني غيرفلزي" (68.5 درصد) می­باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.