گزارش تصویری
شماره: 17288
1401/01/07 - 12:57
دیدار نوروزی رییس مرکز آمار ایران از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان