گزارش تصویری
شماره: 17285
1400/12/17 - 12:01
بازدید دکتر حسین زاده ، رئیس مرکز آمار ایران از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان