اطلاع‌نگاشت
شماره: 17098
1400/10/21 - 12:07
اطلاع نگاشت دلایل توجه مشتریان به لوازم خانگی خارجی از نگاه فروشندگان

این اطلاع نگاشت توسط دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.