اخبار مرکز
شماره: 17097
1400/10/20 - 12:03
اطلاع نگاشت دلایل ضعف در کیفیت لوازم خانگی داخلی از نگاه فروشندگان

این اطلاع نگاشت توسط دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.