اخبار مرکز
شماره: 17096
1400/10/19 - 12:49
اطلاع نگاشت دلایل عدم توجه مشتریان به لوازم خانگی داخلی از نگاه فروشندگان

این اطلاع نگاشت توسط دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.