اخبار سازمانی
شماره: 17041
1400/09/20 - 11:21
وبینار تحلیل "قابلیت‌ها و نارسایی های حساب های منطقه ای "

زمان: دوشنبه 22 آذر 1400


ساعت 9 الی 11

برای مشاهده پوستر و لینک وبینار به فایل پیوست مراجعه کنید.