اخبار مرکز
شماره: 16988
1400/09/03 - 09:42
طرح آمارگیری زراعت (محصولات سالانه) از اول آذر ماه سال‌ جاری به اجرا در آمد

در این طرح آمارگیری، اطلاعاتی از قبیل مساحت اراضی زراعی (به‌تفکیک زیرکشت و آیش)، سطح کاشت و مقدار تولید محصولات سالانه به تفکیک آبی و دیم، اطلاعات مربوط به حساب‌های اقتصادی و ... گرد‌آوری می‌شود.

اجرای طرح آمارگیری زراعت (محصولات سالانه) به روش نمونه‌گیری از اول آذر ماه در سراسر کشور شروع شد. در این طرح آمارگیری با مراجعه حضوری به بیش از 54000 بهره‌بردار نمونه، پرسشنامه‌ بهره‌برداری و پرسشنامه ویژه حساب‌های اقتصادی‌ تکمیل می‌شود.

سمینار آموزشی مرحله اول طرح یاد شده با حضور کارشناسان مسئول معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 31 استان در روز های هفدهم و هجدهم آبان ماه به صورت غیرحضوری و سمینار مرحله دوم طرح در روز های بیست و پنجم و بیست و ششم آبان ماه، با حضور ماموران آمارگیری و بازبینان فنی در استان‌ها به‌صورت حضوری و یا مجازی برگزار شده است.

در این طرح آمارگیری اطلاعاتی از قبیل مساحت اراضی زراعی (به‌تفکیک زیرکشت و آیش)، سطح کاشت و مقدار تولید محصولات سالانه به تفکیک آبی و دیم، اطلاعات مربوط به حساب‌های اقتصادی و ... گرد‌آوری می‌شود.

در طرح آمارگیری زراعت بیش از 580 نفر نیروی انسانی (شامل مامور آمارگیری، بازبین فنی و کارشناس مسئول) از تاریخ 1 الی 25 آذر عملیات تکمیل و کنترل صحت اطلاعات پرسشنامه‌ها را انجام می‌دهند.

شایان ذکر است فعالیت زراعت یکی از سه زیربخش مهم کشاورزی است که بیش از 50 درصد ارزش افزوده این بخش را به خود اختصاص داده است.

مرکز آمار ایران از بهره‌برداران نمونه در سراسر کشور تقاضا دارد در صورت مراجعه ماموران آمارگیری، همکاری لازم را با آنان بعمل آورند.