اخبار سازمانی
شماره: 16928
1400/08/10 - 09:01
وبینار اشتغال غیر رسمی و اشتغال در بخش غیر رسمی

سخنران: خانم ندا مصطفوی، کارشناس دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی
زمان: چهارشنبه 12 آبان ماه ساعت 16 الی 18

برای مشاهده  پوستر و لینک وبینار به فایل پیوست مراجعه کنید.