اخبار سازمانی
شماره: 15900
1400/08/03 - 11:15
وبینار مسئله یابی و راه حل شناسی

زمان: چهارشنبه 5 آبان- ساعت 16 الی 18
سخنران :دکتر محمد رضا حمیدی زاده

برای مشاهده پوستر  و لینک وبینار به فایل پیوست مراجعه کنید.