تازه‌های نشر
شماره: 15874
1400/07/24 - 02:27
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه گیری فصلی تعدادوتولیدات دام سنگین (گاو وگوساله)تابستان 1400

در تابستان سال جاری، تعداد گوساله پروار شده در دامداری‌های کشور نسبت به فصل بهار بیش از 12 درصد افزایش یافت

نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) در تابستان 1400 نشان می‌دهد که تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در شهریور ماه سال جاری 5.6 میلیون رأس شامل 1.3 میلیون رأس دام اصیل، 2.4 میلیون رأس دام آمیخته و 1.9 میلیون رأس دام بومی بوده است.

تعداد گاو و گوساله پروار شده در این فصل 566 هزار رأس بود که نسبت به فصل قبل، بیش از 12 درصد افزایش داشته است.

در همین مدت، مقدار تولید شیر گاو، بیش از 2 میلیون تن بود که نسبت به فصل بهار نزدیک به 4 درصد کاهش یافته است.

تعداد گوساله متولد شده در تابستان امسال، 370 هزار رأس برآورد شده است.

اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.