اخبار سازمانی
شماره: 15676
1400/04/13 - 12:01
وبینار استفاده از هوش مصنوعی درتولید آمارهای رسمی

زمان اجرای وبینار روز چهارشنبه مورخ 16 تیرماه از ساعت 16 الی 18، سخنران ودود کرامتی کارشناس تحلیل گر سیستم مرکز آمار ایران

-