اخبار مرکز
شماره: 15404
1399/12/03 - 09:56
وبینار کاربرد آمار در اقتصاد مسکن

این وبینار روز چهار شنبه 6 اسفند ماه از ساعت 18 الی 20 برگزار می شود.

برای مشاهده پوستر به فایل پیوست مراجعه کنید.