اخبار سازمانی
شماره: 15367
1399/11/15 - 08:19
مرکز آمار ایران به آموزش و پرورش استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی تبلت واگذار کرد

این تبلت ها در راستای کمک به دانش‌آموزان نیازمند در سراسر کشور که این روزها با مشکلات آموزش مجازی دست و پنجه نرم می‌کنند و در برخی مناطق کم برخوردار نیز از آموزش مجازی محروم مانده‌اند، به تناسب هر استان ۵۰۰ عدد واگذار می شود.

طی مراسمی که  روز سه شنبه 14  بهمن ماه  در محل مرکز آمار ایران و با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان های خراسان شمالی و خر اسان جنوبی برگزار شد ، مرکز آمار ایران تعداد ٥٠٠ عدد تبلت به مدیر کل آموزش و پرورش استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی برای دانش آموزان محروم این استان‌ها واگذار کرد.

این تبلت ها در راستای کمک به دانش‌آموزان نیازمند در سراسر کشور که این روزها با مشکلات آموزش مجازی دست و پنجه نرم می‌کنند و در برخی مناطق کم برخوردار نیز از آموزش مجازی محروم مانده‌اند، به تناسب هر استان ۵۰۰ عدد واگذار می شود.